EPISODE I
REVENGE OF THE GUNMER


Gunma dappe yo!
A-,Kyoumo tsukareta.Yakimanjyu demo katte kaero.
Teka, mada getsuyoubi da!
Mou, maji dari-wa.
Hayaku syuumatsu ni naranaikana-.
Souda! Onsen ni ikou. Ikaho ka Kusatsu ka...
Ma-, tikaba no Ikahode iika.
Tsuideni "Mizusawa Udon" wo tabete koyou.
A-, konsyuu mo doyoubi shukkin da...